Privacy Policy

1. Rekisterinpitäjä

Sidos Oy
Viuhkotie 2
90540 Oulu
Y-tunnus 2474114-5
info@sidos.fi
sidos.fi
Myöhemmin rekisteriselosteessa: “Palveluntarjoaja”.

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Pekka Lehtomäki pekka.lehtomaki@sidos.fi

3. Rekisterin nimi

Omakampaamo.fi (myöhemmin “Palvelu”) asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelun toteuttamiseen sekä tutkimukseen ja tilastointiin. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja mielipide- ja markkinatutkimuksia) varten henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, kuva, käyttäjätunnus ja salasana
  Nimi ja kuva auttavat kampaajia tunnistamaan ja muistamaan asiakkaansa. Kampaaja tarvitsee yhteystiedot ottakseen ongelmatapauksessa yhteyttä asiakkaaseen.

 • Käyttäjän sijaintiin liittyvät tiedot
  Käyttäjän verkko-osoite auttaa meitä selvittämään ongelmatapauksia ja mahdollistaa palvelun sisällön kohdentamisen suoraan käyttäjän tarpeisiin.

 • Yrityksen nimi, Y-tunnus, yrityksen osoite, yrityksen puhelinnumero
  Yrityksen tiedot ovat tallessa laskutusta varten. Kampaamoiden asiakkaat tarvitsevat yhteystietoja ottaakseen kampaamoihin yhteyttä.

 • Asiakaspalautetiedot
  Asiakaspalaute on ensisijainen keino parantaa palvelun laatua.

 • Käyttötiedot (mm. selailu- ja hakutiedot)
  Keräämme anonymisoitua tietoa palvelun käytöstä, jotta voimme paremmin ymmärtää, kuinka käyttäjämme oikeasti käyttävät palvelua ja kuinka voisimme parantaa sen laatua. Käytämme Google Analytics -palvelua tähän tarkoitukseen.

 • Tiedot tehdyistä varauksista
  Varaushistoria on tarpeen, jotta kampaajat voivat ymmärtää palveluidensa käyttömääriä. Historian avulla voimme helpottaa uudelleenvarauksia. Myös kampaamoiden asiakkaat näkevät oman varaushistoriansa

 • Työntekijöiden työsuhteeseen liittyvät tiedot
  Työsuhteen alkamis- ja loppumisajat vaikuttavat laskutukseemme.

 • Suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
  Tarjoamme kampaamoille mahdollisuuden kysyä lupaa suoramarkkinointiin varauksen teon yhteydessä.

 • Muut käyttäjän suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Palvelussa käytetään säännönmukaisina tietolähteinä seuraavia:

 • Rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä käyttäjiltä kerättävät tiedot
 • Evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla mahdollisesti kerättävät tiedot
 • Käyttäjän hyväksynnällä kolmansien osapuolien palveluista saadut käyttäjien tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön edellyttämissä ja sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan myös poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain Palvelun ylläpidon avainhenkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisterin tarkastelu vaatii asianmukaisen tunnistautumisen.